Παράδοση Τώρα

Υπολογιστής Βάρους

Στις περιπτώσεις, που το ογκομετρικό βάρος σε κιλά (συνδυασμός βάρους και μεγέθους/όγκου – π.χ. περιπτώσεις ελαφρών δεμάτων με μεγάλο όγκο) μίας αποστολής είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό σε κιλά βάρος, η χρέωση της αποστολής γίνεται βάσει του ογκομετρικού βάρους σε κιλά.

Το ογκομετρικό βάρος σε κιλά υπολογίζεται βάση του τύπου:

Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 5.000

π.χ.  Μήκος 50 εκατοστά x Πλάτος 50 εκατοστά x Ύψος 10 εκατοστά = 50 x 50 x 10 = 25.000 / 5.000 = 5 κιλά