Παράδοση Τώρα

Ακυρώσεις – Επιστροφές

Σε περίπτωση, που κάποια υπηρεσία διαπιστωθεί ότι είναι ανεπαρκής ή δεν έχει εκτελεσθεί από υπαιτιότητα του ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΡΑ, η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος θα είναι 100% και θα κατατίθεται εντός 5 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό του αποστολέα.