Παράδοση Τώρα

Ασφάλιση Αποστολών

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω του ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΡΑ και των συνεργατών του και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα είδη προς μεταφορά, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 70,00€ αν πρόκειται για έγγραφα και των 220,00€ αν πρόκειται για αντικείμενα.

Για περισσότερες πρόσθετες ασφαλίσεις κλικ εδώ (άρθρο 8).