Παράδοση Τώρα

Οδηγίες Συσκευασίας

Παρέχει το ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΡΑ χαρτοκιβώτια, σακούλες ή πλαστική μεμβράνη;

Η προστασία και η σωστή συσκευασία του περιεχομένου των αποστολών σας είναι ευθύνη δική σας και γίνεται με δικά σας υλικά.

Συστήνουμε να συσκευάζετε το περιεχόμενο σε ανθεκτικές συσκευασίες με αρκετά υλικά προστασίας και να τις έχετε σφραγίσει σωστά, πριν παραδώσετε τις αποστολές σας στον διανομέα.

Πρέπει να βάλω ετικέτα (VOUCHER) στην αποστολή μου; Πώς να τη βάλω σωστά;

Θα χρειαστεί να εκτυπώσετε και να κολλήσετε εσείς την ετικέτα αποστολής (VOUCHER) στη συσκευασία σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει με ευανάγνωστα γράμματα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η ετικέτα (VOUCHER) να έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευασία.

Φροντίστε να αφαιρέσετε τυχόν παλιές ετικέτες και να κολλήσετε την ετικέτα (VOUCHER) σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, όπου θα μπορεί να διαβαστεί και να σκαναριστεί σωστά.